New Town Hall Hannover, © HMTG/Lars Gerhardts
© HMTG/Lars Gerhardts

Ar­ki­tek­to­ni­ske høj­de­punk­ter i Nieder­sachsen


Bygninger, som er arkitektoniske perler!

Interesserer du dig for arkitektur, byplanlægning og seværdige bygninger? Vi præsenterer dig for de mest betydningsfulde ti arkitektoniske højdepunkter i Niedersachsen!

Niedersachsen byder på en bred vifte af arkitektoniske seværdigheder, f.eks.:

pha­eno Wol­fsburg/ Brauns­chwei­ger Land


phaeno er et eksperimentarium og byder på oplevelser for hele familien. Her kan eksperimenter gennemføres og fænomener iagttages.

Selve bygningen er i sig selv meget imponerende. Bygningen er tegnet af Zaha Hadid, en kvindelig stjernearkitekt, som kommer fra Irak. Bygningen har et avantgardistisk formsprog, kan bruges fleksibelt og blev færdiggjort i 2005. Ved opførelsen blev der stillet meget høje tekniske krav og gjort brug af de mest moderne specialmaterialer som selvkompakterende beton og specialudviklede glasfacader. Bygningen står på koniske fødder og tårner sig op over gaden. Under bygningen åbner der sig en slags kunstigt landskab med bløde bakker og dale. Bygningen har mange forskellige former og fremstår dynamisk. Indenfor mødes vi af et eventyrland, konstrueret af kratere, huler og plateauer i syv meters højde. Den engelske avis ”The Guardian” har således klassificeret phaeno ”som et af de tolv mest betydningsfulde moderne bygningsværker i verden”.

Oplev den imponerende bygning under et besøg i Wolfsburg og lær phaeno at kende fra en anden side!

Hund­ertwas­ser ba­ne­går­den i Uelzen/ Lü­ne­bur­ger Hei­de


Hundertwasser banegården i Uelzen er en af de ti smukkeste banegårde i verden og er designet af Friedensreich Hundertwasser. Projektet blev afsluttet i år 2000 som en del af EXPO og er et af de sidste værker af kunstneren fra Wien. Maleren og arkitekten Hundertwasser har omdannet den gamle murstensbygning til et farvestrålende kunstværk. Her ses hans modvilje mod lige linjer tydeligt: alle former er individuelle, fantasifulde og afrundede. Kulørte søjler og gyldne kugler kan man beundre udefra. Indenfor kan man beundre fantasifulde mosaikker, stor farverigdom og de typiske, afrundede hjørner.

Bygningen forbinder i dag kunst, økologi og modernisme på en helt særlig måde. Det største tagintegrerede solcelleanlæg i Niedersachsen, sørger for produktion af miljøvenlig el fra solenergi.

Kai­ser­p­falz Goslar/ Harzen


I Harzen står det mest betydningsfulde, fredede bygningsværk fra middelalderen: Kaiserpfalz i Goslar. Den storslåede bygning fra den romanske stilperiode troner over tagene i byen Goslar og huser vidunderlige malerier og historiske skatte.

I 900-tallet var byen Goslar meget rig på grund af minedrift, og kejser Henrik II. besluttede at opføre sit kejserlige palads Kaiserpfalz her. Det skulle med 54 meter være den længste bygning for sin tid. I 1200-tallet blev bygningen brugt til andre formål og i 1819 blev den næsten revet fuldstændigt ned. I slutningen af 1800-tallet blev anlægget fuldstændigt restaureret. Kaiserpfalz har været optaget på UNESCOs verdenskulturarvsliste siden 1992!

Wel­fer­slot med by­mu­se­um i Hann. Mün­den/ We­ser­berg­land


Her­ren­hau­sen Slot


Herrenhausen Slottet var oprindeligt en barokbygning fra 1600-tallet. I årene fra 1819 til 1821 blev det dog bygget om i klassicistisk stil af den daværende hofbygmester Georg Ludwig Friedrich Laves. Det blev brugt som sommerslot for Welferfamilien. Efter ødelæggelsen under 2. Verdenskrig blev slottet genopført i 2012 på det oprindelige sted. Derved får de berømte haver Herrenhäuser Gärten deres arkitektoniske referencepunkt tilbage.

Museet i slottet Herrenhausen blev åbnet i 2013 og viser barokskatte og berømte personligheder fra Hannovers historie. Udstillingsområderne, der er på ca. 900 kvadratmeter, er placeret i den østlige fløj, den vestlige fløj og i en underjordisk forbindelsesgang i paladset. Museet inviterer gæsterne til på en underholdende måde at opleve mangfoldigheden i den omfattende slots- og haveverden i Herrenhausen. Bag den klassicistiske facade er der også blevet oprettet et topmoderne konferencecenter.

 

Ol­den­burg Slot


Oldenburg Slot er den tidligere residens for greverne, hertugerne og storhertugerne af Oldenburg i hovedstaden og residensbyen Oldenburg.

Oldenburg Slot, der præsenterer sig smukt og i lysegult for sine gæster, har ændret udseende mange gange i tidens løb.  Greve Anton Günther lod sin residens opføre i renæssancestil i starten af 1600-tallet. Senere blev slottets facade udsmykket med rokoko-elementer. I slutningen af 1700-tallet blev biblioteksfløjen opført, og indvendigt blev slottet ombygget i klassicistisk stil. Nogle af de historiske repræsentationsrum er stort set bevaret den dag i dag. Store dele af facaden stammer dog umiskendeligt fra barokperioden.

Siden 1921 har en del af kunstmuseet Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte haft til huse på slottet.

Fe­lix-Nussbaum-Haus Os­na­brück/ Os­na­brück­er Land


Felix-Nussbaum-Haus har en opsigtsvækkende arkitektur: huset er et holocaust-mindesmærke, der er omgivet af stål. Det bruges i dag som museum. Det huser mere end 200 værker af den jødiske maler Felix Nussbaum, der er født i Osnabrück og som blev myrdet af nazisterne. Bygningen er tegnet af den amerikanske stjernearkitekt Daniel Libeskind. Felix-Nussbaum-Haus i Osnabrück slog sine døre op i 1998 og er opført i træ, beton og zink.

Kai­serworth Goslar/ Harzen


På markedspladsen i byen Goslar i Harzen ligger hotel Kaiserworth. Der er her tale om det historiske gildehus Kaiserworth, som blev opført i 1484 og som har været brugt som hotel i næsten 200 år. Den imponerende bygning med sine arkader og konsolfigurer viser handelsmændenes og byen Goslars rigdom på det tidspunkt. Bygningen er en to-etagers, sengotisk bygning med saddeltag. I tidens løb er facaden lavet om flere gange. I den forbindelse er der opstået en stilhistorisk blanding, hvilket giver huset sit specielle kendetegn. På facaden forenes smukke gotiske og barokke detaljer.

Hvad med en overnatning i dette historiske hus? Oplev det livlige marked fra første række.

Fagus-fa­brik­ken i Al­feld/ We­ser­berg­land


Fagus-fabrikken er en Bauhaus-bygning, som blev opført af arkitekten og Bauhaus-stifteren Walter Gropius. Fabrikken, der blev opført i 1911, blev i 2011 erklæret for bevaringsværdigt under UNESCO verdenskulturarv og betragtes på verdensplan som den oprindelige bygning inden for modernismen. Lys, luft og transparens er udnyttet funktionelt i bygningens arkitektur. Især hjørnerne udført i komplet glas uden understøtning giver bygningen en vægtløs elegance. Det var meget usædvanligt for fabriksbygninger på dette tidspunkt.

I mere end 100 år er der i dette levende mindesmærke blevet produceret Fagus-skolæster. Guidede ture giver et indblik bag kulisserne på et verdenskulturarvssted. 

Ho­ved­byg­nin­gen på Leup­ha­na uni­ver­si­te­tet i Lü­ne­burg/ Lü­ne­bur­ger Hei­de


Hovedbygningen på Leuphana universitetet i Lüneburg er en futuristisk bygning. Arkitekten Daniel Libeskind har i forbindelse med sit bijob som professor udarbejdet tegningerne til hovedbygningen med hjælp fra studerende ved Lüneburgs universitet. Det var i den forbindelse vigtigt for arkitekten at skabe steder til møde, refleksion og udveksling. Den betragtes som milesten på vejen til en fremtidsorienteret campus. En vigtig del af bygningen er Libeskind-auditoriet, hvor der er plads til 1.100 personer.