An­svars­fra­skri­vel­se


Ansvarsfraskrivelse for rutedata
Brugerens anvendelse af de oplysninger om rutevejledning, som tilbydes på denne hjemmeside, sker på eget ansvar. Det kan i enkelte tilfælde være umuligt eller forbudt at cykle bestemte steder, især i forbindelse med skader på veje, tung trafik, byggepladser, ensrettede gader og fodgængerzoner samt særlige lokale forhold. Hverken TMN eller Toursprung GmbH kan påtage sig noget ansvar for, hvorvidt de ruter, som foreslås i portalen, er egnede til risikofri og lovlig færdsel på cykel. Brugeren er derfor selv ansvarlig for kun at cykle på strækninger, som er egnede til formålet, og hvor cykling ifølge færdselsloven er tilladt - også under hensyntagen til vejret og lokal skiltning. Brugeren må under ingen omstændigheder udelukkende stole på ruteplanlæggerens anbefalinger uden selv at have undersøgt de faktiske lokale forhold og vejforhold. Der kan fra brugerens side ikke gøres nogen krav gældende over for TMN eller Toursprung GmbH, som følge af at han/hun har fulgt anbefalingerne i ruteplanlæggeren. Spørgsmål vedrørende cykelruteplanlægningsværktøjet sendes til info@niedersachsen-radroutenplaner.de

Ansvarsfraskrivelse
Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du følgende vilkår og alle gældende love uden undtagelse. Medmindre andet er angivet, tilhører indholdet af denne hjemmeside - herunder hjemmesidens tekst, og illustrationer og layout - TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Alle varemærker, logoer og mærker, der er anvendt på denne hjemmeside, tilhører indehaverne deraf. TMN erklærer, at de anerkender al mærkning af rettigheder som sådan, også i tilfælde hvor der mangler dokumentation herfor.

Data og tekst på denne hjemmeside er gratis og er udelukkende beregnet til informationsformål. Oplysningerne er baseret på information, der er stillet til rådighed af regioner, lokaliteter eller enkeltpersoner. TMN yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for, at disse er fuldstændige og korrekte. Anvendelse af informationen resulterer ikke i nogen kommerciel forpligtelse mellem den besøgende på hjemmesiden og TMN. Hyperlinks på denne hjemmeside kan føre til andre, eksterne hjemmesider, som ikke vedligeholdes af TMN. TMN yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne sider. Et link til en ekstern hjemmeside er ingen garanti for dennes indhold eller de deri tilbudte serviceydelser. Enhver anvendelse af den information, der stilles til rådighed på hjemmesiden eller på andre hjemmesider, som der linkes til, sker på egen risiko. TMN lægger udtrykkeligt afstand til indholdet på eksterne hjemmesider.

Ophavsret
Ophavsretten og brugsretten til hjemmesidens illustrationer, fotografier og tekst tilhører TMN eller er overdraget til TMN med henblik på anvendelse; enhver yderligere anvendelse er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse. Teksterne, billederne og særligt de georefererede data om cykelstier og POI’er samt de ruter, der er beregnet med cykelruteplanlægningsværktøjet, stilles udelukkende til rådighed med henblik på privat brug. Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende dem til kommerciel brug.

TMN administrerer denne hjemmeside i Tyskland. Anvendelsesbetingelser og samtlige retsprocedurer er underlagt tysk ret. Skulle der blive anlagt en retssag mod TMN, er det op til TMN at afgøre, hvilken jurisdiktion der vælges. TMN vil med stor sandsynlighed vælge Tyskland som værneting, uafhængigt af hvilket land du befinder dig i, eller fra hvilket land du har besøgt hjemmesiden.

Udvalg af virksomheder og udbydere
TMN præsenterer på denne internetside et udvalg af virksomheder og udbydere, som opfylder forskellige kriterier. Udvalget har til formål at tjene som inspiration til en ferie i Niedersachsen og skal forstås som et eksempel og giver sig ikke ud for at være fuldt udtømmende. Skulle du savne en bestemt virksomhed eller udbyder, er du velkommen til at kontakteinfo@tourismusniedersachsen.de pr. mail, som så vil se på virksomheden eller udbyderen.

Eventdatabase
Det indhold, som offentliggøres i eventkalenderen, er baseret på information, som er stillet til rådighed af regioner, lokaliteter og enkeltpersoner, og det indsamles af TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH med den største omhu. Til trods herfor kan hverken TMN eller deres kilder garantere for dets nøjagtighed og fuldstændighed. Alle oplysninger gives derfor uden ansvar. TMN gør endvidere opmærksom på, at der kan forekomme programændringer med kort varsel. Få derfor altid bekræftet oplysningerne hos de pågældende arrangører. Operatøren og indholdspartnerne fralægger sig ethvert ansvar for skader, som måtte opstå som følge af anvendelse af indhold offentliggjort i eventkalenderen.