Bode floden nær Braunlage, © Nationalpark Harz / Siegfried Richter
© Nationalpark Harz / Siegfried Richter

Na­tio­nal­par­ker


Nationalparkernes motto lyder „lad naturen være naturen“. Her er natur og landskab retligt beskyttet og er ikke, eller kun lidt, påvirket af mennesker. Naturen kan altså udfolde sig, som den vil. Nationalparker er desuden medvirkende til at bevare de størst mulige sammenhængende områder af uspolerede økosystemer.

I Niedersachsens to nationalparker finder du således smukke, naturlige landskaber. Du kan udforske og opleve den unikke natur på mange måder under hensyntagen til områdernes eksklusive beskyttelse. Kontrasten bliver ikke større, når de laveste og højeste naturområder i Niedersachsen – Vadehavet og delområder i Harzen – er udpeget som nationalparker. Læs mere om mulighederne for at gå på opdagelse, være aktiv og slappe af.

Hvor er nationalparkerne?