Da­ta­be­skyt­tel­se


Databeskyttelse
Denne databeskyttelseserklæring giver dig oplysninger om art, omfang og formål med indsamling, bearbejdning og anvendelse af personoplysninger som et led i vores onlinetilbud, funktioner og indhold samt eksterne onlinefunktioner som f.eks. vores social media-profil (i det følgende kaldet "onlinetilbud").  Hvis du via links på vores hjemmeside besøger andre sider, læs venligst om håndtering af dine data på de pågældende sider.

  • Informationer om databehandlingen i forbindelse med foto- og filmoptagelser i det offentlige rum finder du her  (på tysk)
  • Informationer om databehandling for ansøgere findes her (på tysk).
  • Informationer om databehandling for B2B-kontakter, partnere og TMN-serviceudbydere findes her (på tysk).

Af sikkerhedsårsager og for at beskytte overførslen af personoplysninger bruger denne hjemmeside en TLS-kryptering. Du kan kende en krypteret forbindelse ved, at der i browserens adresselinje står „https://“.

Vi forbeholder os retten til med jævne mellemrum at tilpasse disse databeskyttelsesoplysninger. Derfor anbefales det at genlæse vores databeskyttelsesoplysninger regelmæssigt.

1.    Ansvarshavende i henhold til databeskyttelsesloven
TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover, Tyskland
E-mail: info@tourismusniedersachsen.de
Telefon: +49 (0) 511 270 488 0
Telefax: +49 (0) 511 270 488 88

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH får assistance til persondatabeskyttelse med ekstern rådgivning af List + Lohr Datenschutz und Informationssicherheit GmbH.

2.    Ved forespørgsler om databeskyttelse og anmodninger om sletning, kontakt venligst: datenschutz@tourismusniedersachsen.de  Endvidere gør vi opmærksom på din ret til at klage til delstatsmyndighederne i Niedersachsen.

3.    Personlige data
"Personoplysninger" er alle oplysninger, der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet "den registrerede"); ved identificerbar forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved hjælp af sammenkædning med et kendetegn som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineindentifikation (f.eks. cookie) eller et eller flere særlige kendetegn, der er særlige for denne fysisk persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

4.    Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Vi forpligter os til at overholde alle databeskyttelsesretlige bestemmelser, når vi håndterer data fra hjemmesidens besøgende. Vi behandler udelukkende data, hvis det er påkrævet og databeskyttelsesretligt tilladt, f.eks. for at gøre det muligt at besøge hjemmesiden, for at opfylde aftaler eller for så vidt som du samtykker i databehandlingen. Detaljer:

a.    Orienterende brug af vores hjemmeside
Du kan besøge vores websider uden at give personlige oplysninger. Hvis du udelukkende bruger vores hjemmeside for at orientere dig og ikke registrerer eller tilmelder dig eller på anden vis aktivt videresender oplysninger om din person, indsamler vi ikke personoplysninger. En undtagelse er data, som din browser sender for at gøre det muligt for dig at besøge hjemmesiden, samt oplysninger, der sendes til os af cookies.
For at kunne gøre hjemmesiden tilgængelig for dig, er det påkrævet, at vi behandler bestemte, automatisk videresendte personoplysninger, således at din browser kan vise hjemmesiden og du kan bruge hjemmesiden. Disse oplysninger registreres automatisk, hver gang du besøger vores hjemmeside, og de gemmes i vores server-logfiler. I denne forbindelse indsamler vi følgende oplysninger:
•    Browsertype/-version
•    Anvendt styresystem
•    Referrer-URL (den tidligere besøgte side)
•    Computerens IP-adresse
•    Klokkeslæt for serverforespørgslen.
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne gøre hjemmesiden tilgængelig iht. art. 6 stk. 1 lit. b GDPR og for at varetage vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Registrering af data og deres opbevaring i logfiler sker for at sikre hjemmesidens funktionsduelighed. Desuden muliggør dataene optimering af hjemmesiden og sikring af sikkerheden af vores informationstekniske systemer. Heri ligger også vores legitime interesser i databehandlingen iht. art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.
Efter anonymisering af din IP-adresse kan disse data ikke tilordnes bestemte personer og slettes efter 7 dage. Disse data kobles ikke sammen med andre datakilder.

b.    Kontaktoptagelse
Vi behandler dine overførte personoplysninger (f.eks. pr. kontaktformular, telefon eller e-mail) for at kunne besvare dine forespørgsler og for at kunne kommunikere individuelt med dig, såfremt du ønsker det. Det er helt frivilligt, om brugeren ønsker at give disse data. Hvilke data der indsamles via kontaktformularen fremgår af kontaktformularen. Vi behandler de gemte oplysninger på grundlag af
art. 6 stk. 1 lit. b GDPR for at kunne levere de ønskede ydelser samt på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b GDPR for at kunne yde kundepleje og gennemføre markedsanalyser (anonymiseret, intern analyse af kundestruktur), vores legitime interesser består i behovsorienteret udformning af vores services og fremme af bruger- og kundetilfredshed. Efter bearbejdning af din forespørgsel slettes dine data, såfremt der ikke står legitime interesser til hinder for sletningen.

c.    Cookies
Vi bruger cookies for at optimere vores hjemmeside. Det er små tekstfiler, der gemmes på din computer. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes, når du slukker din browser (såkaldte session-cookies). Andre cookies bliver på din computer og gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger os (såkaldte persistent cookies). Når der sættes cookies, indsamler og anvender disse i individuelt omfang bestemte brugeroplysninger som browser- og lokaliseringsdata samt IP-adresser.
For så vidt der ved enkelte af vores cookies også behandles personoplysninger, sker behandlingen iht. art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.
Vær venligst opmærksom på, at du kan indstille din browser til at orientere dig, når der sættes cookies, og for hver cookie kan du beslutte, om du vil acceptere cookies eller afvise dem, enten i visse situationer eller generelt. Hver browser er forskellig i sin måde at administrere cookie-indstillingerne. Det beskrives i hver browsers hjælpemenu, hvor det forklares, hvordan du kan ændre cookie-indstillingerne. En generel indsigelse mod brug af cookies til onlinemarketing kan gøres gældende ved mange services, navnlig ved tracking, via den US-amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller den europæiske side http://www.youronlinechoices.com/. Desuden kan opbevaring af cookies undgås ved at indstille browseren til det. Vær venligst opmærksom på, at du så eventuelt ikke kan bruge alle funktioner i dette onlinetilbud.


d.    Webcontrolling med Google Analytics
På grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR bruger denne hjemmeside Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  („Google“). Google Analytics bruger såkaldte cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analyse din brug af hjemmesiden. De oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Denne hjemmeside anvender Google Analytics udelukkende med udvidelsen „_anonymizeIp()“, som er en anonymisering af IP-adressen; den forkortes for at udelukke en direkte personsporbarhed. Ved hjælp af denne udvidelse forkortes din IP-adresse af Google dog inden for EU-medlemslandene eller i andre lande, der er omfattet af EØS-aftalen. Kun undtagelsesvis overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA, hvor den forkortes. Vi har desuden indgået en aftale med Google LLC (USA) vedr. behandling af aftaler iht. art. 28 GDPR. Google bruger denne information strengt efter vores anvisninger for at analysere din brug af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at kunne tilbyde flere ydelser med relation til hjemmesidebrugen og internetbrugen. Den IP-adresse, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre opbevaring af cookies ved at indstille din webbrowser dertil; vi gør dog opmærksom på, at du så ikke i fuldt omfang kan bruge funktionerne på denne hjemmeside. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google og som relaterer til brugen af denne webside, registreres, ved at du downloader og installerer det browser-plugin, som kan findes under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de#

Som et alternativ til browser-pluginnet eller i browsere på mobile enheder klik venligst på følgende link for at sætte en opt-outcookie, der forhindrer Google Analytics' registrering på denne hjemmeside (denne opt-outcookie virker kun på denne browser og kun for dette domæne; såfremt du sletter dine cookies på denne browser, skal du igen klikke på følgende link): Deaktiver Google Analytics.

e.    Nyhedsbrev
Ved hjælp af nedenstående anvisninger oplyser vi dig om indholdet i vores nyhedsbreve, om fremgangsmåden ved tilmelding og forsendelse samt om din indsigelsesret. Ved at du abonnerer på vores nyhedsbrev erklærer du dig indforstået med modtagelsen og den beskrevne fremgangsmåde.
•    Indhold i nyhedsbrevet: Indholdet i vores nyhedsbrev beskrives i tilmeldingsformularen; som udgangspunkt sender vi dig oplysninger og tilbud om rejsedestinationer, events og konkurrencer.

•    Double opt-in og logning: For at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, bruger vi den såkaldte double opt-in-metode. Det vil sige, at du efter tilmeldingen modtager en e-mail, hvor du anmodes om at bekræfte din tilmelding. Denne bekræftelse er nødvendig for at forhindre, at ingen kan tilmelde sig med fremmede e-mailadresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet registreres for at kunne dokumentere tilmeldingen i henhold til de juridiske krav. Det omfatter opbevaring af tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen. Desuden dokumenteres ændringer af data, der gemmes hos den udbyder, der er ansvarlig for forsendelsen.

•    Logindata: For at tilmelde dig til nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at angive din e-mailadresse. Du er også velkommen til at angive et navn, således at vi kan tiltale dig personligt i nyhedsbrevet.

•    Når du har givet dit samtykke til at vi må sende dig nyhedsbrevet, bruger vi dine personlige data (f.eks. navn og e-mailadresse) til regelmæssigt at sende dig vores nyhedsbrev.

•    Vi behandler dine data til forsendelse af nyhedsbreve og personalisering af tiltalen på følgende retsgrundlag:
-    Såfremt du har givet os dit samtykke, iht. art. 6 stk. 1 lit. a GDPR;

-    såfremt du har meddelt os din e-mailadresse i forbindelse med køb af varer eller serviceydelser eller såfremt vi sender dig personaliseret reklame til varetagelse af vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 lit. f GDPR i forbindelse med § 15 stk. 3 TMG i forbindelse med § 7 stk. 3 UWG; vores legitime interesser baserer på vores økonomiske interesser i gennemførelse af reklametiltag og målgruppeorienteret reklame.
•    Desuden bruger vi dataene for på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a og f GDPR at analysere, om du åbner vores nyhedsbrev og hvilke links du klikker på. Vores legitime interesser består i at optimere indholdet i vores nyhedsbrev og/eller tilpasse det individuelt til dine behov.  

•    Opsigelse/annullering – Du kan til enhver tid opsige vores nyhedsbrev, altså tilbagekalde dit samtykke. Du kan finde et link til opsigelse af nyhedsbrevet i slutningen af hvert nyhedsbrev. På grundlag af vores legitime interesse at udsende nyhedsbreve kan vi gemme e-mailadresserne i op til tre år inden vi sletter dem; vi kan gøre det for at kunne dokumentere et tidligere givet samtykke. Behandling af disse data begrænses til at kunne afværge eventuelle krav. Anmodning om sletning er mulig til enhver tid, såfremt du samtidig bekræfter, at der foreligger et tidligere givet samtykke.

•    Protokollering af tilmeldingen sker på grundlag af vores legitime interesser iht. Art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Vores interesser er rettet mod brugen af et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevsystem, som både tjener vores økonomiske interesser og lever op til brugernes forventning og som desuden giver os mulighed for at dokumentere samtykker.

Som et led i forsendelsen af nyhedsbrevet bruger vi tjenesten E-Marketing Suite gennem udbyderen Wilken GmbH, Hörvelsinger Weg 29-31, 89081 Ulm, Tyskland. Iht. art. 28 GDPR har vi særligt forpligtet serviceyderen til at overholde databeskyttelsesretlige bestemmelser samt vores anvisninger.

f.    Varetagelse af tilbud ved hjælp af formularer (navnlig bestilling af printmedier, bookingforespørgsler, konkurrencer)
Vores hjemmeside gør det muligt for dig at benytte dig af diverse tilbud, der forudsætter, at du sender dine data via en formular.  

Dataene bruges på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. 1 GDPR kun til at behandle din forespørgsel og levere den ønskede ydelse, samt på grundlag af art 6 stk. 1 lit f GDPR til markedsføringsformål (anonymiseret, intern analyse af kundestrukturen) og gennemførelse af tilbuddene; vores legitime interesser består i behovsorienteret udformning af vores services og fremme af bruger- og kundetilfredshed.

Vi tilbyder navnlig følgende ydelser:
•    Du har mulighed for at bestille diverse printmedier (især kataloger, brochurer og bøger). De data, som indsamles via den dertil beregnede formular, bruger vi udelukkende til at gennemføre bestillingen og at sende de ønskede produkter. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med bestillingen, slettes automatisk efter 3 år.

•    Desuden har du mulighed for at sende bookingforespørgsler om diverse arrangementer og/eller overnatningssteder. Disse data videresender vi udelukkende til udbyderens e-mailadresse for at skaffe dig de ønskede oplysninger.

•    På vores hjemmeside tilbyder vi dig løbende at deltage i diverse konkurrencer. Vi bruger de påkrævede data udelukkende for at muliggøre din deltagelse i konkurrencen og at gøre det muligt for dig at gennemføre konkurrencen. Supplerende oplysninger om de pågældende konkurrencer fremgår af betingelserne for deltagelsen, som vi gør opmærksom på i forbindelse med hver konkurrence.  Efter endt kampagne og tilsendelse af præmien/præmierne slettes dine data straks, såfremt vi ikke på grund af opbevaringsfrister er forpligtet til en længere opbevaring.

g.    Onlinefunktioner på sociale medier
Vi har onlinefunktioner på sociale netværk og platformer for at kunne kommunikere med aktive kunder, interesserede og andre brugere og for at kunne orientere dem om vores ydelser. Når du besøger de pågældende netværk og platformer, gælder disse operatørers forretningsbetingelser og datahåndteringsbestemmelser.
Hvis ikke andet er angivet i vores databeskyttelseserklæring, behandler vi brugernes data på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b og f GDPR kun hvis disse kommunikerer med os på de sociale netværk og platformer, f.eks. ved at skrive bidrag på vores onlineside eller sender os beskeder. Vores legitime interesser består i bruger- og kundekommunikation og optimering af vores tilbud.

  • Information om indsamling og behandling af data på vores Facebook-fanside

Vores Facebook-fanside anvender tjenesten Facebook Insights. Insights-funktionen giver mulighed for en statistisk analyse af brugen af vores fanside ved hjælp af kriterier, som vi har fastlagt. Via Facebook-Insights-værktøjet modtager vi statistisk bearbejdede og anonymiserede informationer fra Facebook om personer, der er forbundet med vores side eller besøger denne. Ved hjælp af denne anonymiserede statistik kan vi bedre få indsigt i fansidebrugernes interesser og ønsker, udforme vores udbud mere målrettet og forbedre det og dermed også øge vores servicekvalitet. Med Insights-funktionen er det desuden muligt for os at udføre de markedsanalyser, der er nødvendige for udformningen af vores udbud.
Ved udarbejdelsen af de statistikker, vi har brug for, gemmer Facebook Insights cookies på vores brugeres slutenheder. De cookies, som Facebook placerer, gemmer de data, der er nødvendige for vores statistiske analyse. Du er ikke lovmæssigt eller kontraktligt forpligtet til at stille dine personoplysninger til rådighed via cookies.

Facebook analyserer de data, der er indsamlet via cookies, og stiller dem anonymt til rådighed i form af statistikker. Det er på intet tidspunkt under dit besøg på vores fanside muligt for os at identificere din person ved hjælp af Insights-funktionen og de statistikker, som denne leverer.

Vær opmærksom på, at Facebook Insights samt hele Facebook-fansiden er en tjeneste fra Facebook Inc. Derudover kan Facebook også foretage en dataoverførsel til USA. 

Hvis du vil vide mere om de databeskyttelsesrelevante processer og håndteringen af dine personoplysninger, kan du kontakte Facebook via nedenstående adresse, hvor du kan læse databeskyttelseshenvisningerne til brugen af Facebooks tjenester.

Kontakt Facebook Inc.:
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Databeskyttelseshenvisning:
https://www.facebook.com/policy.php og
https://www.facebook.com/help/186325668085084

h.    Plugins fra tredjepart
På grundlag af art. 6 stk. 1 lit. -f GDPR bruger vi nedenstående plugins fra tredjepart; vores legitime interesser består grundlæggende i at tilbyde dig en flot hjemmeside og eventuelt at sammenkoble vores indhold og markedsføringsaktioner med de pågældende platformer.

  • Facebook Remarketing / Retargeting

På grundlag af dit samtykke og art. 6 stk. 1 lit. a GDPR er der på vores sider integreret remarketingtags fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Når du besøger vores sider, etableres en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren ved hjælp af disse remarketing-tags. Facebook modtager herved informationer om, at du har besøger vores site med din IP-adresse. Herved kan Facebook tilknytte besøget til vores sider. Informationerne, vi modtager på denne måde, kan vi bruge til visningen af Facebook ads. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har noget kendskab til indholdet af de fremsendte data samt Facebooks brug heraf. Du finder yderligere informationer herom i databeskyttelseserklæringen fra Facebook på https://www.facebook.com/about/privacy/. Hvis du ikke ønsker dataregistrering via Custom Audience, kan du aktivere Custom Audiences på

Deaktiver Facebook Retargeting

  • YouTube

På vores hjemmeside bruger vi komponenter (videoer) fra virksomheden YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, en virksomhed under Google LLC., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Her bruger vi YouTubes mulighed " - tilstanden for udvidet databeskyttelse - ". Hvis du aktiverer en af vores internetsider, der indeholder en video, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne, og indholdet vises på internetsiden ved at der sendes en meddelelse til din browser. I henhold til oplysningerne fra YouTube sendes der i " - tilstanden for udvidet databeskyttelse - " kun data til YouTube-serveren, navnlig hvilke af vores hjemmesider du har besøgt, når du ser videoen. Hvis du samtidig er logget ind på YouTube, knyttes disse oplysninger til din YouTube-medlemskonto.
Du kan forhindre YouTubes databehandling eller i det mindste begrænse den ved at du logger ud inden du besøger vores hjemmeside.
Under følgende link har Google gjort supplerende oplysninger om YouTubes databeskyttelse tilgængelig:
https://policies.google.com/privacy

  • Google Maps

Vi bruger landkort fra tjenesten “Google Maps” fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hvis du angiver din adresse i formularlinjen "Plan rejse", der findes mange steder på vores hjemmeside, sender vi den kun til Google for at kunne stille den ønskede ruteinformation til rådighed.   Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

  • Google reCAPTCHA

For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed, navnlig ved transmission af formularer, bruger vi på grundlag af art. 6 stk. 1 lit f GDPR i visse tilfælde udbyderen reCAPTCHA fra virksomheden Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Det gør vi navnlig for at kunne skelne, om indtastningerne gennemføres af en naturlig person eller ulovligt af en maskine eller automatisk (f.eks. bots). Vores legitime interesser består i sikring af de udbudte services og vores servere og i at beskytte dem mod ulovlig brug af data navnlig af uvedkommende tredjepart og/eller af automatiserede værktøjer. Servicen omfatter forsendelse af IP-adressen og eventuelt flere data, som Google bruger til tjenesten reCAPTCHA. Supplerende gælder Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


•    Supplerende anvisninger om de ovennævnte services fra Google (også YouTube): Hvis du har en Google-konto, kan du selv vælge de trackingdata, der gemmes på din konto. Du kan finde dem på Google -> Indstillinger -> Personlige oplysninger og privatliv, afsnit gennemsigtighed og valgmuligheder: https://policies.google.com/privacy#infochoices

  • Vimeo

Vores hjemmeside bruger plugins fra videoportalen Vimeo. Udbyderen er Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Hvis du besøger en af vores sider, der er forsynet med et Vimeo-plugin, oprettes der en forbindelse til Vimeos servere. I denne forbindelse meddeles det til Vimeo-serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Desuden får Vimeo kendskab til din IP-adresse. Det gælder også, hvis du ikke er logget på Vimeo eller ikke har en konto hos Vimeo. De af Vimeo registrerede oplysninger sendes til Vimeo-serveren i USA.
Hvis du er logget på din Vimeo-konto, gør du det muligt for Vimeo at sammenkæde din adfærd på internettet direkte med din personlige profil. Du kan forhindre det ved at logge dig ud af din Vimeo-konto.
Flere oplysninger om anvendelse med brugeroplysninger finder du i Vimeos databeskyttelseserklæring på: https://vimeo.com/privacy.


5.    Samarbejde med databehandlere og tredjepart / modtagere af data
Hvis vi som et led i vores databehandling giver data til andre personer og virksomheder (databehandlere eller tredjepart), overfører dem til disse eller på andre måder giver dem adgang til dataene, sker det kun på grundlag af et lovmæssigt samtykke, for eksempel fordi du har givet dit samtykke, fordi en juridisk forpligtelse kræver det, fordi det som et led i aftalen er påkrævet eller fordi vi har legitime interesser (f.eks. formål for markedsanalyse ved anonymiseret, intern analyse af kundestruktur). Modtager af dataene er navnlig it-serviceydere (f.eks. nyhedsbrev-services, webhoster).
Som udgangspunkt samarbejder vi kun med serviceydere som et led i en såkaldt "kontrakt om ordrebehandling" på grundlag af art. 28 GDPR.
Hvis du ønsker en konkret liste over serviceydere, som vi har benyttet os af på et bestemt tidspunkt, sender vi den på forespørgsel gerne til dig.


6.    Behandling på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR) / tilbagekaldelse
Hvis du har givet os et samtykke om behandling af personoplysninger til bestemte formål, er retmæssigheden af denne behandling på basis af dit samtykke iht. art. 6 stk. 1 lit. 1 GDPR givet. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Dette gælder også for tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, der er givet til os inden 25. maj 2018, altså inden GDPR trådte i kraft. Tilbagekaldelsen af et samtykke kan kun ske med fremadrettet virkning og omfatter ikke retmæssigheden af de data, der er behandlet indtil tilbagekaldelsen. Hvis samtykker er påkrævet i enkelttilfælde med henblik på databehandling, der er knyttet til brugen af hjemmesiden, gøres du udtrykkeligt opmærksom herpå samtidig med at vi orienterer dig om databehandlingen.

Du er berettiget til at tilbagekalde dit samtykke iht. art. 7 stk. 3 GDPR med fremadrettet virkning.

Hvis du vil benytte dig af din indsigelsesret, send os venligst en e-mail til datenschutz@tourismusniedersachsen.de eller henvend dig på anden vis til den ansvarlige medarbejder (se punkt 1).

7.    Generel varighed af dataopbevaringen
Som udgangspunkt gemmer vi dine data så længe, som det er påkrævet for at kunne opfylde det formål, der er nævnt i forbindelse med dataindsamlingen. Vi har truffet organisatoriske foranstaltninger, der sikrer sletning af data, som i henhold til ovennævnte bestemmelser ikke længere er påkrævet.

8.    Indsigt, sletning, blokering
Du har følgende rettigheder i forbindelse med de data, som vi behandler:
-    Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi har gemt iht. art. 15 GDPR;
-    Du har ret til, at dine personoplysninger berigtiges, hvis de er forkerte, eller fuldstændiggøres, hvis der er ufuldstændige oplysninger iht. art. 16 GDPR;
-    Du har ret til at blive slettet og "til at blive glemt" iht. art. 17 GDPR;
-    Du har ret til at begrænse / blokere dine personoplysninger iht. art. 18 GDPR;
-    Du har eventuel ret til dataportabilitet iht. art. 20 GDPR;
-    Du har ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger iht. art. 21 GDPR;
-    Du har ret til at tilbagekalde eventuelt givne samtykker iht. art. 7 stk. 3 GDPR;
-    Du har ret til at klage til en tilsynsmyndighed iht. art. 77 GDPR.

Hvis du har flere spørgsmål om behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre en af dine rettigheder gældende, send os venligst en e-mail til:
datenschutz@tourismusniedersachsen.de

9.    Indsigelsesret mod behandling, der ikke er lovlig, iht. art. 6 stk. 1 lit. f GDPR
Du er berettiget til iht. art. 21 GDPR at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der på grund af vores eller tredjeparts legitime interesser (navnlig til brugeranalyse og behovsorienteret udformning af hjemmesiden), hvis der foreligger grunde, der er baseret på din særlige situation, eller hvis indsigelsen er rettet mod generel eller individuel direkte markedsføring. Hvis sidstnævnte gør sig gældende, har du en generel indsigelsesret, som vi imødekommer uden at du skal angive en særlig grund.

I enkelttilfælde behandler vi dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du er berettiget til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til denne slags markedsføring; dette gælder også profilering, for så vidt den vedrører denne direkte markedsføring. Hvis du frabeder dig behandlingen til direkte markedsføring, vil vi fremover ikke længere bruge dine personoplysninger til disse formål.

Hvis du vil benytte dig af din indsigelsesret, send os venligst en e-mail til datenschutz@tourismusniedersachsen.de eller henvend dig på anden vis til den ansvarlige medarbejder (se punkt 1).

10.     Datasikkerhed
Vi har oprettet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data, navnlig mod tab, manipulation eller uretmæssig adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger til den aktuelle tekniske udvikling.

12.     Lovmæssig eller kontraktlig bestemmelse vedr. tilgængelighed af data
Du er hverken lovmæssig eller kontraktlig forpligtet til at stille dine data til rådighed. Vær dog venligst opmærksom på, at vi har brug for nogle data for at kunne levere de tjenester til dig, som vi tilbyder på vores hjemmeside. Vi bruger f.eks. din IP-adresse for at vise denne hjemmeside i din browser.

13.     Automatiske afgørelser
Vi afstår fra automatiske afgørelser eller profilering.

Yderligere information om brug af vores hjemmeside vedrørende Ansvarsfraskrivelse ved rutedata, Disclaimer, Copyright og Begivenhedsdatabase finder du her .

Last update: 07/2020