Skt. Michaelis-kirke, © Hildesheim Marketing / Nina Weymann Schulz
© Hildesheim Marketing / Nina Weymann Schulz

Kort vi­den om stilar­ter i Nieder­sachsen


Se ved hjælp af arkitektoniske kendetegn, hvilken tid slottet Kaiserpfalz i Goslar, welferslottet i Hann. Münden, Herrenhausen slot i Hannover og yderligere bygningsværker i Niedersachsen stammer fra – det er slet ikke så svært, hvis du kender de arkitektoniske stilepokers vigtigste kendetegn. I vores ”kort viden om stilarter” lærer du de centrale stilarter at kende fra romantikken over klassicismen hen til modernismens illustrative eksempler fra Niedersachsen. Oplev Niedersachsens bygninger på ny og begiv dig på en tidsrejse til en for længst svunden tid.

Skt. Michaelis-kirke, © Hildesheim Marketing / Nina Weymann Schulz
© Hildesheim Marketing / Nina Weymann Schulz

Romansk stilperiode (ca. 1000-1250)

Den romanske stil er kendetegnet ved en massiv, enkel byggemåde med robust karakter. Bygningsværkerne har kun få dekorationer og kan kendes ved deres rundbuer, små vinduer og klare geometriske former. Eksempler på seværdige bygninger fra den romanske stilperiode er Kaiserpfalz i Goslar eller Sankt-Michaelis-kirken i Hildesheim.


Sankt-Michaelis-kirken
Lüneburg, © Lüneburger Heide GmbH/ Christian Wyrwa
© Lüneburger Heide GmbH/ Christian Wyrwa

Gotik (ca. 1250-1520)

Typisk for den gotiske epoke er krydshvælvinger, spidse buer og en filigran stenhugning. Høje vinduer afløser den romanske stils små, tætte vinduer. Kendetegnende er fremhævelsen af vertikalen, som eksempelvis kommer til udtryk i høje, stejle tårne, stræbepiller og trappegavle. Den nordtyske murstensgotik kan for eksempel beundres i Lüneburg. Kirker som Sankt Johannis og Sankt Michaelis er et vidnesbyrd om sand murstensgotik. De talrige gavlhuse stammer fra den gotiske epoke og renæssancen, og også byens gamle rådhus indeholder gotiske elementer.


gamle rådhus Lüneburg
Udsigt over Welfenschloss i Hann. Münden, © Erlebnisregion Hann. Münden e.V./ Martin Creuels
© Erlebnisregion Hann. Münden e.V./ Martin Creuels

Renæssance (ca. 1500-1650)

Renæssancen orienterede sig efter antikkens kunst, og antikke elementer som søjler og pilastre blev genoplivet. Ved bygninger lagdes der vægt på symmetri, og lodrette samt vandrette linjer blev fremhævet. Typisk for denne epoke er desuden rundbuer, pragtfulde portaler og karnapper. I Niedersachsen finder man weserrenæssancen, en regional variant. Besøg for eksempel rottefængerhuset i Hameln eller welferslottet i Hann. Münden.


welferslottet Hann. Münden
Kaiserworth i Goslar med markedets springvand i forgrunden
, © GOSLAR marketing gmbh / Stefan Schiefer
© GOSLAR marketing gmbh / Stefan Schiefer

Barok (ca. 1650-1770)

Typisk for baroktiden er de svungne facader og former. Lige linjer blev eksempelvis afløst af runde og ovale vinduer, løgtårne og kupler. Lofter blev dekoreret med rigelig stuk, der opstod en storslået form- og farvepragt. Samtidig blev der altid sørget for en streng symmetri. Barokelementer ses på Kaiserworth i Goslar og på det gamle rådhus i Lüneburg. Senbarok svarer til stilarten rokoko. Ganske vist er denne periode mindre pompøs end barok, men mere snoet og legende. Et eksempel herpå er slottet Richmond i Braunschweig.


Kaiserworth Goslar
Herrenhausen Palace i Hannover
, © HMTG / Isabell Adolf
© HMTG / Isabell Adolf

Klassicisme (ca. 1770-1840)

I klassicismen blev antikke former taget op igen. De strenge græske og romerske bygninger har kun få dekorationer og virker sparsommelige og nøgterne. Karakteristiske er flade trekantsgavle med lange søjlerækker samt den vandrette og lodrette opdeling. Et eksempel på klassicismen i Niedersachsen er Herrenhausen slot i Hannover.


New Town Hall Hannover, © HMTG/Lars Gerhardts
© HMTG/Lars Gerhardts

Historisme (ca. 1840-1900)

Historismen, også kaldet grundlæggertidsarkitekturen (”Gründerzeit” fra 1870/1871 frem til århundredeskiftet), er en genoplivelse af forgangne epoker. Der findes både rene stilkopier og stilblandinger fra nyromansk, nygotisk stil osv. Et eksempel på en historisk bygning i Niedersachsen er det nye rådhus i Hannover.


nye rådhus Hannover
Art nouveau-facade i Braunschweig, © Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH
© Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH

Jugendstil (ca. 1890-1910)

Karakteristisk for jugendstil er en svungen og organisk linjeføring, en kunstfærdig dekoration samt dyre- og plantemotiver med en tendens til asymmetri. Tidligere stilarter blev ikke imiteret, alt var nyt. I den forbindelse blev materialerne glas og stål anvendt for første gang i et større omfang. I Niedersachsen viser jugendstil-arkitekturen sig først og fremmest i form af huse og villaer. Disse kan for eksempel opdages i byer som Hannover, Braunschweig eller Osnabrück.


Fagus Werk Alfeld, © Fagus Werk Alfeld
© Fagus Werk Alfeld

Modernisme (fra 1900)

I modernismen finder nye byggematerialer som stålbeton, glas og stål anvendelse. Dekorationer udelades, og funktionaliteten står i centrum. Der sørges for klare, geometriske former, således også ved Bauhaus-bevægelsen. Dens grundlægger, Walter Gropius, byggede blandt andet Fagus-værket, som du kan besøge i Alfeld.


Fagus-værket Alfeld