Hasberger Silberseestollen, © Natur- und Geopark TERRA.vita
© Natur- und Geopark TERRA.vita

Na­tur­par­ker


Landskaber og natur, der er typiske for Niedersachsen, bevares i stor stil i form af naturparker. Naturen beskyttes med forholdsmæssigt store fredede områder i en naturpark. Parken har til formål at sikre livskvaliteten og områdets økonomiske fundament. Der tilstræbes en bæredygtig regional udvikling. I overensstemmelse hermed er naturparker præget af både en miljørigtig udnyttelse af området og af omfattende turisme.

Der findes i alt 14 naturparker i Niedersachsen. Dine muligheder for at gå på opdagelse er tilsvarende mangfoldige: fra typiske geest-, mose- og hedelandskaber over frugtbare lavsletter til store søer og bjerge. Ud over naturoplevelsen byder regionerne tillige på tilbud inden for kultur og historie. Afgør selv, om du vil udforske heden på cykel eller i hestevogn, iagttage tranerne under deres rast ved moserne i Niedersachsen eller besøge de gamle bjergværker i Harzen. Naturparkerne i Niedersachsen har meget at byde på.