Harzens trætopsti, © Baumwipfelpfad Harz / Franziska Pönisch
© Baumwipfelpfad Harz / Franziska Pönisch
Gangbro i trætop, © TMN / Alexander Kaßner
© TMN / Alexander Kaßner

Trækro­ne­sti i Bad Harz­burg


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Det går højt op på Harzens og Nieder­sachsens før­ste trækro­ne­sti (Baumwip­fel­p­fad) i Bad Harz­burg. Her op­le­ver du trækro­ner­ne i den nord­lig­ste del af bjerg­kæ­den Mit­tel­ge­bir­ge fra et helt nyt per­spek­tiv og får på 18 plat­for­me og me­re end 50 op­le­vel­ses­sta­tio­ner no­get nyt­tigt at vi­de om na­tu­ren og kul­tu­ren i re­gio­nen.

Den ca. 1.000 me­ter lan­ge sti star­ter ved fo­den af Burg­berg midt i kur­par­ken i Bad Harz­burg og fø­rer dig op i over 20 me­ters høj­de gen­nem trækro­ner­ne i Kal­tes Tal. Un­der­vejs får du no­get at vi­de om sko­v­bru­get, na­tu­ren og mil­jø­et. Den­ne sti er ene­stå­en­de blandt Tys­klands trækro­ne­sti­er på grund af sin ge­o­lo­gi­ske sta­tion, som på bag­grund af en klip­pe­væg for­kla­rer Harzens ge­o­lo­gi­ske hi­sto­rie. Stien fø­rer til­li­ge over en dam, gi­ver ind­blik i Na­tio­nal­park Harz og præ­sen­te­rer dy­re- og plan­te­li­vet i Tys­klands nord­lig­ste del af Mit­tel­ge­bir­ge. Nog­le sær­li­ge at­trak­tio­ner un­der­vejs er styk­ket med glas­gulv i trækro­ne­høj­de og "Aben­teu­er­brücke" med ele­men­ter, der ud­for­drer din ba­lan­ce­ev­ne. I år­spro­gram­met fin­des ar­ran­ge­men­ter som f.eks. lys­fe­sten (Wip­felleu­ch­ten) i au­gust el­ler jul i trækro­nen (Wip­felwei­h­na­cht) den 3. we­e­kend i ad­vent.

 

Baumwipfelpfad Harz

Nordhäuser Str. 2b
38667 Bad Harzburg
Telefon: +49 (0) 5322 / 8777920

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Trækronesti i Bad Harzburg« med Google Maps.