Jungle-Safari, © Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
© Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
Aqua-Safari, © Serengeti-Park Hodenhagen GmbH
© Serengeti-Park Hodenhagen GmbH

Se­ren­ge­ti-Park Ho­den­ha­gen


I Se­ren­ge­ti-Park op­le­ver de be­søgen­de sto­re vil­de dyr pÃ¥ tæt hold. I de sto­re, na­tur­li­ge far­ba­re land­skabs­fa­ci­li­te­ter fÃ¥r gæster­ne følel­sen af at være me­get tæt pÃ¥ dy­re­ne og en re­el na­tu­ro­p­le­vel­se.

NÃ¥r du ob­ser­ve­rer dy­re­nes ad­færd og ind­ser, at de ik­ke re­flek­te­rer over frem­tid el­ler for­tid, men ude­luk­ken­de fo­ku­se­rer pÃ¥ de­res ek­si­stens her og nu, hand­ler og re­a­ge­rer spon­tant el­ler lig­ger og da­ser, vil du ind­se, at de er na­tur­li­ge rol­lemo­del­ler for et fre­de­ligt liv her og nu. I Se­ren­ge­ti-Park ven­ter der de be­søgen­de over 40 for­ly­stel­ser og shows for sto­re og smÃ¥.

Serengeti-Park Hodenhagen GmbH

Am Safaripark 1
29693 Hodenhagen
Telefon: +49 (0) 5164 / 97990

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Serengeti-Park Hodenhagen« med Google Maps.