Indtryk fra Schloss Dankern feriecenter, © Ferienzentrum Schloss Dankern GmbH & Co. KG
© Ferienzentrum Schloss Dankern GmbH & Co. KG

Schloss Dan­kern fe­ri­e­cen­ter


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen

Det sto­re overdække­de le­geland med si­ne man­ge rut­sje­ba­ner, hop­pe­bor­ge, kla­tre­bor­ge og me­get me­re er en drøm for et­hvert barn. De udendørs le­ge­om­rÃ¥der by­der he­le ti­den pÃ¥ nye at­trak­tio­ner, der kræver dyg­tig­hed og smi­dig­hed. Med langt over 200 le­ge­red­ska­ber, li­ge fra kar­ru­sel­ler, mi­ni­gra­ve­re, gyn­ger, rut­sje­ba­ner og svæve­ba­ner til tram­po­li­ner, kla­tre­net, bord­ten­nis og le­ge­slot­tet Dra­go, der ogsÃ¥ by­der pÃ¥ hund­red­vis af le­ge­mu­lig­he­der, fin­der I med ga­ran­ti mas­ser af af­veks­ling og le­geg­læde i Schloss Dan­kern fe­ri­e­cen­ter. Bad­ning hører ogsÃ¥ til en fa­mi­lie­fe­rie i Tys­kland, og ba­de­lan­det Spaßbad To­pas by­der pÃ¥ mas­ser af ba­desjov – i bÃ¥de godt og dÃ¥rligt vejr. Med en kæmpe vand­le­ge­plads og utal­li­ge rut­sje­ba­ner er det al­tid ba­de­vejr i Spaßbad To­pas.  Den udendørs po­ol lok­ker med le­geud­styr og den spek­taku­lære ra­cer-rut­sje­ba­ne. Dan­kern­see by­der pÃ¥ en tre ki­lo­me­ter lang sand­strand, sÃ¥ her er plads til al­le. Ved ind­gan­gen til det­te fe­ri­e­cen­ter for børn kal­der even­ty­ret: en mid­delal­der­lig Ad­ven­tu­re Golf-ba­ne, kla­tre­park med for­skel­li­ge ru­ter og en tolv me­ter høj kla­trevæg be­gej­strer bÃ¥de sto­re og smÃ¥.

Ferienzentrum Schloss Dankern

Dankern 1
49733 Haren
Telefon: +49 (0) 5932 / 72230

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Schloss Dankern feriecenter« med Google Maps.