Udkigstårn på træ-top-promenaden, © Weitblick Tietz GmbH & Co. KG / Adrian Föhl
© Weitblick Tietz GmbH & Co. KG / Adrian Föhl

Gå­tur i træ­er­nes top "Hei­de Him­mel" (Lü­ne­bur­ger Hei­de)


Rejs grønt

"Na­tu­ren for os al­le" - med det­te mot­to in­vi­te­rer træ­er­nes top­van­dring dig til at be­sø­ge den. På Hei­de Him­mel kan du læ­re en mas­se om den lo­ka­le skov og Lü­ne­bur­ger Hei­de. Ud over det­te ind­blik i den lo­ka­le fl­ora og fau­na gi­ver stien og ud­sigtstår­net en fan­ta­stisk ud­sigt over om­rå­det. I godt vejr kan man se helt til Ham­borg. Som be­sø­gen­de kan du en­ten ud­for­ske trætop­pe­stien og den til­hø­ren­de sko­v­na­tur­vej på egen hånd el­ler få end­nu me­re spæn­den­de ind­sigt og in­for­ma­tion på en gu­i­det tur.

Glem ik­ke at op­da­ge Skywalk!
Den 9 me­ter lan­ge glas­gang­bro åb­ner i 2024 og by­der på en im­po­ne­ren­de ud­sigt over he­den og ti­ge­ran­læg­get.

Re­stau­ran­ten Him­mel und Er­de by­der på en ræk­ke re­gio­na­le ret­ter. I bu­tik­ken er der mu­lig­hed for at kø­be kuli­na­ri­ske so­u­ve­nirs, f.eks. den ty­pi­ske he­de­hon­ning.
og ty­pi­ske hel­se­pro­duk­ter kan kø­bes i den til­stø­de­n­de bu­tik. Hei­de Him­mel-trætop­pe­stien lig­ger di­rek­te i na­tur­par­ken Lü­ne­burg Hei­de, ved si­den af na­tur­par­ken af sam­me navn. Det er mu­ligt at kom­bi­ne­re fle­re be­søg.

 

Weitblick Tietz GmbH & Co. KG

Wildpark 1
21272 Hanstedt-Nindorf
Telefon: +49 (0) 4184 / 893926

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Gåtur i træernes top "Heide Himmel" (Lüneburger Heide)« med Google Maps.