ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG
© ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG

Er­leb­nis­Bo­cks­Berg Ha­h­nenk­lee Gm­bH & Co. KG


KinderFerienLand (Børne-ferieland) Niedersachsen

Gl&ae­lig;d dig til op­le­vel­ses­ri­ge og af­slap­pen­de ti­mer i Er­leb­nis­Bo­cks­Berg Ha­h­nenk­lee. Li­ge­gyl­digt hvil­ken års­tid, så vil hvert besøg ga­ran­te­ret v&ae­lig;re sjovt. Nyd ti­den sam­men i Harzens skønne na­tur, tank ny ener­gi og glem hver­da­gens stress og jag.

Fra dal­sta­tio­ner­ne i Ha­h­nenk­lee kan du køre sik­kert og be­kvemt op til bjer­get med vo­res ka­bi­ne­ba­ne beståen­de af far­ve­strålen­de 4-mands gon­do­ler el­ler den nye s&ae­lig;de­lift (kun op, maks. 2 per­so­ner). Vel an­kom­met kan du v&ae­lig;lge mel­lem de for­skel­li­ge at­trak­tio­ner – for ek­sem­pel Bi­ke­park el­ler Bo­cks­berghütte - hvor alt det sjove med fa­mi­li­en star­ter.

 

ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG

An den Teichwiesen
38644 Goslar-Hahnenklee
Telefon: +49 (0) 5325 / 2576

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »ErlebnisBocksBerg Hahnenklee GmbH & Co. KG« med Google Maps.