Besucherzentrum MEYER WERFT Papenburg, © Papenburg Tourismus / Ute Müller
© Papenburg Tourismus / Ute Müller

Be­su­cherzen­trum MEY­ER WERFT Pa­pen­burg


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen

Pa­pen­burg er hjem­sted for kryd­stogtski­be. Via en gu­i­det tur gen­nem Be­su­cherzen­trum MEY­ER WERFT op­le­ver du på helt tæt hold, hvor­dan ver­dens flot­te­ste og mest luk­suri­ø­se kryd­stogtski­be byg­ges. Be­su­cherzen­trum MEY­ER WERFT: Le­ven­de ud­stil­lin­ger, in­for­ma­ti­ve film og spæn­den­de gu­i­de­de tu­re vi­ser, hvor­dan mo­der­ne skibs­byg­ning fo­re­går. Gå ik­ke glip af et kig ind i de to mas­si­ve byg­gedok­ker, der er blandt de stør­ste i ver­den. Her kan de be­sø­gen­de op­le­ve byg­ge­ri­et af kryd­stogtski­be­ne helt tæt på. På en gu­i­det tur for­tæl­ler ve­lud­dan­ne­de gu­i­der dig alt, hvad der er værd at vi­de om skibsværf­tet, ski­be­ne og de­res tid på flo­den Ems. Der­u­d­over til­by­der Mey­er Werft i Pa­pen­burg ud­dan­nel­ses­ak­ti­vi­te­ter for un­ge for­ske­re med "Schwim­men­des Klas­sen­zim­mer".

For yder­li­ge­re in­for­ma­tion om Be­su­cherzen­trum MEY­ER WERFT, kon­takt Pa­pen­burg Touris­mus Gm­bh (kon­tak­t­de­tal­jer ne­den­for). Be­su­cherzen­trum MEY­ER WERFTs adres­se er: In­du­stri­e­ge­bi­et Süd, 26871 Pa­pen­burg, Tys­kland.

360 graders rundvisning i Meyer Werfts besøgscenter

Besucherzentrum MEYER WERFT

Industriegebiet Süd 1
26871 Papenburg
Telefon: +49 (0) 4961 / 83960

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Besucherzentrum MEYER WERFT Papenburg« med Google Maps.