Kleine Mönche auf Zeit im gotischen Kreuzgang, © ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried/ Günter Jentsch
© ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried/ Günter Jentsch

Zi­sterzi­en­ser­Mu­se­um Klo­ster Wal­ken­ri­ed


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen

Zi­sterzi­en­ser­Mu­se­um (Ci­sterci­en­ser­mu­se­um) i klo­stret Wal­ken­ri­ed, som for­tæl­ler om Wal­ken­ri­ed-mun­ke­nes spæn­den­de hi­sto­rie i mid­delal­de­ren, er helt sik­kert og­så en op­le­vel­se for dig og din fa­mi­lie.

Ud­over ru­i­nen af kloster­kir­ken om­fat­ter byg­nings­kom­plek­set og­så den go­ti­ske klau­sur­byg­ning, hvor sto­re de­le af byg­nin­gen er be­va­ret. Kloste­ran­læg­get er sam­men med den gam­le by­del i Goslar, mi­nen Ram­mels­berg og vand­sy­ste­met i Ober­harzen med på UNESCOS li­ste over ver­den­skul­tu­rarv. Be­sø­gen­de kan i dag genop­le­ve ci­sterci­en­ser­mun­ke­nes hver­dag. De me­get tro­en­de mun­ke ar­bej­de­de i Wal­ken­ri­ed i Syd­harzen i cir­ka 400 år, og det har ef­ter­ladt man­ge spor, så bå­de sto­re og små be­sø­gen­de i Ci­sterci­en­ser­mu­se­et kan be­gi­ve sig ud på en rej­se til mid­delal­de­ren. Et op­le­vel­ses­sted for he­le fa­mi­li­en.

ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried

Steinweg 4a
37445 Walkenried
Telefon: 05525-9599064

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »ZisterzienserMuseum Kloster Walkenried« med Google Maps.