Seitennavigation

Kolofon og databeskyttelse

Udgiver og ansvarlig for indholdet

Kontakt:

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover

+49 (0) 511 / 2704880
+49 (0) 511 / 27048888

info@tourismusniedersachsen.de
http://www.reiseland-niedersachsen.de

International bankforbindelse
IBAN: DE55250500000101419588
BIC/SWIFT-CODE: NOLADE2HXXX

Tegningsberettiget bestyrer:
Adm. dir. May-Britt Pürschel

Bestyrelsesformand:
Staatssekretär (departementschef) Dr. Berend Lindner (Niedersachsens ministerium for økonomi, arbejde, trafik og dititalisering)

Optagelse i handelsregister:
Handelsregistret i Hannover: HRB 59809

Momsnummer:
DE215882336


Koncept, design og teknisk implementering

infomax websolution GmbH
Kirchplatz 8
83224 Grassau

http://www.infomax-online.de

Interaktivt kort over Niedersachsen

Toursprung GmbH
Fritz-Arnold-Str. 16a
D-78467 Konstanz

http://www.toursprung.com

Niedersachsens ministerium for økonomi, arbejde, trafik og digitalisering

Siden midten af 2001 har TMN, på vegne af Niedersachsens ministerium for økonomi, arbejde, trafik og digitalisering dets partnere, udviklet og implementeret markedsføringsprojekter for ferielandet Niedersachsen.

Kontakt:

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Friedrichswall 1
30159 Hannover

+49 (0) 511 / 120 54 28
+49 (0) 511 / 120 57 72

info@mw.niedersachsen.de
http://www.mw.niedersachsen.de


Sponsorer af cykelportalen

Cykelportalen www.radland-niedersachsen.de er en del af projektet „Online portal og markedsføringsnetværk for cykelturisme i Niedersachsen“. Den er en del af denne hjemmeside og modtager støtte fra den Europæiske Fond for Regional Udvikling.

Yderligere information findes på www.eu-foerdert.niedersachsen.deAnsvarsfraskrivelse, ophavsret og databeskyttelse

Ved at gå ind på denne hjemmeside accepterer du følgende vilkår og alle gældende love uden undtagelse. Medmindre andet er angivet, tilhører indholdet af denne hjemmeside - herunder hjemmesidens tekst, og illustrationer og layout - TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Alle varemærker, logoer og mærker, der er anvendt på denne hjemmeside, tilhører indehaverne deraf. TMN erklærer, at de anerkender al mærkning af rettigheder som sådan, også i tilfælde hvor der mangler dokumentation herfor.

Ophavsretten og brugsretten til hjemmesidens illustrationer, fotografier og tekst tilhører TMN eller er overdraget til TMN med henblik på anvendelse; enhver yderligere anvendelse er ikke tilladt uden udtrykkelig tilladelse.

Data og tekst på denne hjemmeside er gratis og er udelukkende beregnet til informationsformål. Oplysningerne er baseret på information, der er stillet til rådighed af regioner, lokaliteter eller enkeltpersoner. TMN yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for, at disse er fuldstændige og korrekte. Anvendelse af informationen resulterer ikke i nogen kommerciel forpligtelse mellem den besøgende på hjemmesiden og TMN. Hyperlinks på denne hjemmeside kan føre til andre, eksterne hjemmesider, som ikke vedligeholdes af TMN. TMN yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne sider. Et link til en ekstern hjemmeside er ingen garanti for dennes indhold eller de deri tilbudte serviceydelser. Enhver anvendelse af den information, der stilles til rådighed på hjemmesiden eller på andre hjemmesider, som der linkes til, sker på egen risiko. TMN lægger udtrykkeligt afstand til indholdet på eksterne hjemmesider.

TMN administrerer denne hjemmeside i Tyskland. Anvendelsesbetingelser og samtlige retsprocedurer er underlagt tysk ret. Skulle der blive anlagt en retssag mod TMN, er det op til TMN at afgøre, hvilken jurisdiktion der vælges. TMN vil med stor sandsynlighed vælge Tyskland som værneting, uafhængigt af hvilket land du befinder dig i, eller fra hvilket land du har besøgt hjemmesiden.


Databeskyttelse

Såfremt der inden for rammerne af internettilbuddet foreligger mulighed for at indtaste personlige eller erhvervsmæssige data (e-mailadresser, navne, postadresser), så sker angivelsen af disse data fra brugerens side udtrykkeligt på frivillig basis. Beskyttelsen af dine data har højeste prioritet for os. TMN gemmer udelukkende dine data med henblik på at opfylde sine forretningsmål. De af os gemte oplysninger anvendes udelukkende til gennemførelse af de serviceydelser, du selv har ønsket, til markedsføringsformål (anonymiseret, intern evaluering af kundestrukturen) samt til behovsorienteret udformning af vores serviceydelser. TMN giver ikke tredjepart adgang til at benytte dine personlige data. Udfyldelse af en formular betragter vi som din tilladelse til at behandle dine data på den ovenfor beskrevne måde. Du har til enhver tid ret til at kræve dine personlige data slettet. TMN forpligter sig til at slette samtlige dine personlige oplysninger fra vores database med omgående virkning, så snart du har bedt os om det via telefon, fax, brev eller e-mail.

Tekst, billeder og navnlig geografiske referencedata om cykelruter og interessepunkter stilles udelukkende til rådighed for privat brug. Yderligere anvendelse til kommercielle formål er under ingen omstændigheder tilladt.


Webcontrolling med etracker-teknologi

På denne hjemmeside indsamles og gemmes der data til markedsførings- og optimeringsformål ved hjælp af teknologi fra firmaet etracker GmbH (www.etracker.de). På grundlag af disse data udarbejdes der en brugerprofil under pseudonym. I den forbindelse kan der blive anvendt cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i webbrowserens cachelager på brugerens computer. Cookies giver mulighed for at genkende webbrowseren.

De data, som indsamles ved hjælp af etracker-teknologien, vil ikke uden udtrykkelig tilladelse fra den berørte part blive brugt til at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive knyttet sammen med personoplysninger om indehaveren af pseudonymet. Der kan til enhver tid nedlægges forbud mod dataindsamling og datalagring med fremadrettet virkning.


Afvis datalagring


Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc. (”Google“). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies“, små tekstfiler som gemmes på din computer og giver mulighed for at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Såfremt der aktiveres IP-anonymisering på denne hjemmeside, vil din IP-adresse i medlemslandene af Den Europæiske Union eller andre medlemslande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde først blive afkortet af Google. Kun i undtagelsestilfælde vil en fuld IP-adresse blive overført til en af Googles servere i USA og der blive afkortet. På vegne af denne hjemmesides operatør anvender Google disse informationer til at vurdere din anvendelse af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om webaktiviteter og derudover levere andre serviceydelser i relation til hjemmesideaktivitet og internetanvendelse til hjemmesideoperatøren.Den IP-adresse, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, vil ikke blive kombineret med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at angive dette som en indstilling i din webbrowser; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i så tilfælde ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at Google registrerer og forarbejder de data, som cookies har indsamlet om din anvendelse af hjemmesiden, ved at downloade og installere det browser-plug-in, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Facebook

Vores hjemmeside anvender sociale plug-ins ("plug-ins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plug-ins er markeret med et Facebook-logo (hvidt ”f“ på blå baggrund eller et ”thumbs-up“-tegn) eller beskrivelsen "Facebook Social Plugin". Listen over sociale plug-ins fra Facebook og deres udseende kan ses her: http://developers.facebook.com/plugins.

Når du åbner en side på vores website, som indeholder et sådant plug-in, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet af dette plug-in sendes af Facebook direkte til din browser og integreres i hjemmesiden. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af dette plug-in, og de følgende informationer afgives derfor efter vores bedste overbevisning:

Ved at integrere dette plug-in får Facebook den oplysning, at du har åbnet den pågældende side på vores website. Hvis du allerede er logget ind på Facebook, kan Facebook knytte besøget til din Facebook-konto. Hvis du interagerer med plug-ins, for eksempel ved at klikke på knappen "Synes godt om" eller afgiver en kommentar, så overføres de tilhørende informationer fra din browser direkte til Facebook og gemmes der. Selvom du ikke er medlem af Facebook, er der alligevel mulighed for, at Facebook finder frem til din IP-adresse og gemmer den.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen, den videre forarbejdning og anvendelse af dataene hos Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til sikring af dit privatliv kan du finde i bemærkningerne omkring databeskyttelse hos Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Hvis du er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook skal indsamle data via vores hjemmeside og knytte dem sammen med dine medlemsdata hos Facebook, skal du først logge ud af Facebook, før du besøger vores hjemmeside.

Det er ligeledes muligt at blokere sociale plug-ins fra Facebook ved hjælp af tilføjelsesprogrammer til din browser, f.eks. "Facebook Blocker".


Databeskyttelseserklæring for brug af Google +1

Indsamling og deling af oplysninger:
Ved hjælp af knappen Google +1 kan du offentliggøre information overalt i verden. Via knappen Google +1 kan du og andre brugere modtage personliggjort indhold fra Google og vores partnere. Google gemmer både den oplysning, at du har givet +1 for et indhold, samt informationer om den side, du kiggede på, da du klikkede +1. Dine +1'ere kan blive vist som en henvisning med dit profilnavn og dit billede på Google-tjenester, som f.eks. i søgeresultater eller i din Google-profil, eller andre steder på hjemmesider og i annoncer på internettet. Google registrerer oplysninger om dine +1-aktiviteter med henblik på at forbedre Googles tjenester over for dig og andre. For at kunne anvende knappen +1 skal du have en globalt synlig, offentlig Google-profil, som mindst skal indeholde det navn, der er valgt til profilen. Dette navn anvendes til alle Google-tjenester. I nogle tilfælde kan dette navn også erstatte et andet navn, som du har anvendt ved deling af indhold via din Google-konto. Identiteten af din Google-profil kan blive vist til andre brugere, som kender din e-mailadresse eller råder over andre identificerende oplysninger om dig.

Anvendelse af indsamlede oplysninger:
Ud over de ovennævnte anvendelsesformål vil de oplysninger, som du afgiver, blive anvendt i overensstemmelse med Googles gældende databeskyttelsesregler. Google kan eventuelt offentliggøre udarbejdede statistikker over brugernes +1-aktiviteter eller videregive disse til brugere og partnere, som f.eks. forlag, annoncører eller tilknyttede websites.


Databeskyttelseserklæring for brug af Twitter

På vores hjemmeside er tjenesten Twitter integreret. Disse funktioner udbydes af Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ved anvendelse af Twitter og funktionen "re-tweet" knyttes de hjemmesider, du har besøgt, sammen med din Twitter-konto, og de offentliggøres for andre brugere. I den forbindelse kan der også overføres data til Twitter.
Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden ikke får noget kendskab til indholdet af de overførte data samt Twitters anvendelse af dem. Du kan finde yderligere oplysninger i Twitters databeskyttelseserklæring på
http://twitter.com/privacy.
Dine databeskyttelsesindstillinger hos Twitter kan ændres i dine
kontoindstillinger under
http://twitter.com/account/settings


Eventdatabase

Det indhold, som offentliggøres i eventkalenderen, er baseret på information, som er stillet til rådighed af regioner, lokaliteter og enkeltpersoner, og det indsamles af TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH med den største omhu. Til trods herfor kan hverken TMN eller deres kilder garantere for dets nøjagtighed og fuldstændighed. Alle oplysninger gives derfor uden ansvar. TMN gør endvidere opmærksom på, at der kan forekomme programændringer med kort varsel. Få derfor altid bekræftet oplysningerne hos de pågældende arrangører. Operatøren og indholdspartnerne fralægger sig ethvert ansvar for skader, som måtte opstå som følge af anvendelse af indhold offentliggjort i eventkalenderen.


Tilbudsdatabase

Hver enkelt udbyder er ansvarlig for korrektheden og fuldstændigheden af priser, rejsetider og tilbud fra tredjepart, som præsenteres på TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH's hjemmeside, inklusive de rejsetilbud, der er lagt ind i tilbudsdatabasen. TMN optræder hverken som rejseformidler eller rejsearrangør, men tilbyder udelukkende internetportalen til sine partnere og leverandører af turistydelser som en platform til præsentation af deres respektive tilbud. Alle oplysninger gives derfor uden ansvar.

Vi gør opmærksom på, at det er udbyderens generelle forretningsvilkår, som er gældende ved formidling af et pakketilbud. Disse vil som regel blive fremsendt af informations- og reservationscentret eller af udbyderen før bekræftelse af rejseaftalen. Udbyderen er rejsearrangør i henhold til § 651 i den tyske civilretslov og skal overholde de dermed forbundne juridiske bestemmelser.

"EU-kommissionen stiller en platform til rådighed for forbrugere til udenretslig tvistbilæggelse. Platformen giver forbrugerne mulighed for at bilægge tvister i forbindelse med deres onlinekøb uden at gå rettens vej. Tvistbilæggelsesplatformen finder du på det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ."


Ansvarsfraskrivelse for rutedata

Brugerens anvendelse af de oplysninger om rutevejledning, som tilbydes på denne hjemmeside, sker på eget ansvar. Det kan i enkelte tilfælde være umuligt eller forbudt at cykle bestemte steder, især i forbindelse med skader på veje, tung trafik, byggepladser, ensrettede gader og fodgængerzoner samt særlige lokale forhold. Hverken TMN eller Toursprung GmbH kan påtage sig noget ansvar for, hvorvidt de ruter, som foreslås i portalen, er egnede til risikofri og lovlig færdsel på cykel. Brugeren er derfor selv ansvarlig for kun at cykle på strækninger, som er egnede til formålet, og hvor cykling ifølge færdselsloven er tilladt - også under hensyntagen til vejret og lokal skiltning. Brugeren må under ingen omstændigheder udelukkende stole på ruteplanlæggerens anbefalinger uden selv at have undersøgt de faktiske lokale forhold og vejforhold. Der kan fra brugerens side ikke gøres nogen krav gældende over for TMN eller Toursprung GmbH, som følge af at han/hun har fulgt anbefalingerne i ruteplanlæggeren.

Kontaktoplysninger

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

Essener Str.1, 30173 Hannover

Telefon: +49 (0) 511 / 2704880
Fax: +49 (0) 511 / 27048888

send mail: info@tourismusniedersachsen.de

find din ferie

Begivenheder, overnatningssteder og tilbud til dig.