Seitennavigation

Biosfærereservatet Elbtalaue i Niedersachsen

Bævere og havørne i landskabet ved floden Elben

forstørre

Swarm of lapwings above a groyne at the river Elbe
© Biosphaerium Elbtalaue GmbH / Andrea Schmidt

De forskellige landskaber ved floden Elben byder på truede plante- og dyrearter i et ideelt habitat.

Biosfærereservatet Det nedersaksiske Elbtalaue opstod i 2002 som en del af biosfærereservatet "Flodlandskabet Elben" på tværs af delstater, som er anerkendt af UNESCO.

Flodens forløb præger landskabsbilledet, hvilket viser sig forbavsende mangfoldigt. Elbens flodeng oversvømmes regelmæssigt. En dæmning, på hvis kam der findes fjerncykelstier, som fører gennem landskabet, adskiller det oversvømmede område fra yderligere skove ved floden og den omfattende marsk ved Elben. Områderne ved bredden skifter hele tiden udseende: Klitmarker, fyrreskove, saftigt grønne enge i floddale samt blandede løvskove.

De forskellige landskabsformer byder på truede plante- og dyrearter i et ideelt habitat. Særligt tiltrækkende er udnyttelsen af flodlandskabet fra vandsiden - hvad enten det er med en udflugtsdamper, motorbåd, tømmerflåde med solceller eller med kano. Alle disse muligheder er på samme tid velegnede til at lære mere om artsmangfoldigheden i Elbtalaue.
Således kan man for eksempel komme på sporet af Elbens bævere. Det karakteristiske dyr for Elbtalaue blev i lang tid anset for uddødt her i Niedersachsen. Desuden har odderen den største forekomst i Niedersachsen i selve Elbtalaue. Hvis man er udrustet med en kikkert, kan man også i trækfugletiden se tusindvis af hvilende gæs langs Elben fra vandsiden. En anden fugl hører rigtig til attraktionerne på egnen, og præger bybilledet i flere landsbyer - den hvide stork. Og højt hævet over dem alle slår havørnen majestætisk med sine vinger.

Enkelte cykelstier fører gennem biosfærereservatet Elbtalaue, og tager fat i de lokale emner i forbindelse med den lokale artsmangfoldighed, såsom Fuglekiggerturen eller Amfibieturen. Mange flere cykelstier fører desuden videre langs bredden. Ligesom Elberadweg (cykelstien ved Elben), som i de seneste 10 år har været den mest populære fjerncykelsti i Tyskland. Og der er også noget for vandrere på denne egn. Således åbnes efter en lille opstigning vide udsigter, såsom f.eks. på Klötzie-ruten.

Til fods, med båd, på cykel - biosfærereservatet Elbtalaue indbyder stærkt til foretagender i den frie natur. Det ideelle udgangs- eller endepunkt for disse opdagelsesture er Biosphaerium Elbtalaue i Schloss Bleckede. Informationscentret for biosfærereservatet Det nedersaksiske Elbtalaue disker op med flere interessante og interaktive udstillingsgenstande, forklarer økosystemet ved hjælp af modeller, og bringer den lokale dyre- og planteverden tæt på; man kan således observere levende bævere og fisk.

Biosfærereservatet langs floden er omgivet af naturparken Elbhöhen-Wendland.

Kontaktoplysninger

Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue

Am Markt 1, 29456 Hitzacker

Telefon: +49 (0) 5862 / 96730
Fax: +49 (0) 58 62 / 967320

send mail: info@elbtalaue.niedersachsen.de

find din ferie

Begivenheder, overnatningssteder og tilbud til dig.